Skip to content Skip to footer

Calliditas Senior TechCare působí jako technologicko-vzdělávací firma s několikaletou tradicí a bohatými zkušenostmi v oblasti pokročilých technologií. Je součástí technologické platformy, která ve spolupráci s univerzitami a Výzkumným ústavem progresivních technologií rozvíjí didaktiku a komplexní implementaci technologií do oblastí vzdělávání, průmyslu, muzejnictví a směrem k aktivizaci seniorů. Hlavní činností Calliditas Senior TechCare je aktivizace seniorů v propojení s moderními XR technologiemi (virtuální realita, smíšená realita, rozšířená realita) a umělou inteligencí.

PROČ PRÁVĚ SENIOŘI?

Z demografických dat vyplývá, že do konce 21. století bude lidí starších 65 let více než třetina tuzemské populace a  je potřeba z této skutečnosti vycházet.

Cílená aktivizace seniorů pomáhá předcházet úzkostem a depresi, které mohou negativně ovlivnit celkovou vitalitu a  kvalitu života seniorů. U této věkové skupiny lidí je žádoucí motivace k celoživotnímu vzdělávání, podpora v informovanosti, udržování  sociálních kontaktů, zprostředkování zážitků a pobavení. Seznámení se  světem Průmyslu 4.0 a technologií typu AI, IoT či VR/AR jim ukáže, jak pestrý život mohou mít i ve vyšším věku a to nejen v reálném životě, ale i v kyberprostoru.

Cílová skupina senioři 65+ je přímo předurčena pro používání XR technologií a to zejména virtuální a rozšířené reality.

Virtuální realita je technologie umožňující uživateli ocitnout se v simulovaném prostředí, ideálně doprovázené jeho interakcí s ním. Má široké předpoklady pro využití v mnoha oblastech vzdělávání díky přidané hodnotě v podobě motivace, imerzního zážitku a zapamatovatelnosti.

Konkrétní oblasti, ve kterých lze využít XR technologie k aktivizaci seniorů

Vzdělávání a kultura

  • učení se novým věcem, rozšiřování obzorů, poznávání nových kultur 
  • návštěvy historických památek, muzeí a galerií z pohodlí svého domova

Osobní rozvoj a sebepoznání:

  • posílení sebevědomí, sebepřijetí a sebeúcty
  • jedinečná možnost vyzkoušet si a zažít různé role, situace a emoce

Cestování a turistika:

  • návštěvy vysněných památek, přírodních krás či jiných zajímavých destinací z celého světa

Umění a kreativita:

  • podpora tvůrčího potenciálu, vytváření vlastních uměleckých děl, rozvoj fantazie

Zdraví a rehabilitace:

  • zlepšení fyzické a psychické kondice prostřednictvím cvičení, procvičování paměti, relaxace nebo terapie
  • snižování bolesti a stresu u seniorů, kteří trpí chronickými nemocemi nebo jsou v pečovatelských zařízeních

Zábava a společnost:

  • poskytnutí zábavných zážitků k posílení radosti ze života

CO NABÍZÍME?

Školení a poradenství pro zaměstnance domovů pro seniory, pečovatelských služeb, komunitních center a dalších organizací, které pracují se seniory.

Učíme je, jak efektivně komunikovat se seniory, jak jim poskytovat adekvátní podporu a motivaci, jak využívat moderní technologie a metody pro aktivizaci seniorů a jak řešit různé problémy a konflikty, které mohou nastat.

Setup technologií na míru
Výroba SW pro aktivizaci
přes XR technologie
Integrace technologie AI
do aktivizačních procesů
Pobočka

Calliditas s.r.o.
Samaritská 199/16, 301 00 Plzeň

Sídlo

Calliditas s.r.o.
č.p.1, 411 15 Podsedice

IČO: 05698952
DIČ: CZ05698952
č.ú.: 287932947/0300

Made by Orbitalo 2024